top of page

Working in the Metaverse

公開·71 メンバー
William Nguyen
William Nguyen

Aklat Ng Pagmimisa Sa Roma Pdf D !FREE!


Ang Aklat ng Pagmimisa sa Roma[1] o Misal Romano (Latin: Missale Romanum), ay ang aklat liturhikal na naglalaman ng teksto at panuto ukol sa pagdiriwang ng Misa sa Ritung Romano ng Simbahang Katolika.
Aklat Ng Pagmimisa Sa Roma Pdf DBago ang Gitnang Panahon, maraming aklat ang ginagamit sa Misa: ang Sakramentaryo, na naglalaman ng mga pangunahing panalangin sa Misa at paggawad ng mga Sakramento; Epistolaryo o Leksyonaryo (Aklat ng Salita ng Diyos), na naglalaman ng mga pagbasa mula sa Bibliya; Antiponaryo, na naglalaman ng mga antipona at mga awit para sa Misa. Unit-unting nagkaroon ng mga manuskritong naglalaman ng mga bahagi ng higit sa isa ng mga naturang aklat. Tinukoy ang mga aklat na ito na Missale Plenum (sa Tagalog: Kumpletong Misal). 350c69d7ab


グループについて

メタバースを利用したビジネス環境整備に関して、実験やコラボレーションを通じてプロジェクトとして推進していきます。

メンバー

bottom of page